Na prvo stran O Zavodu BISTRA HIŠA Pošljite sporočilo
 
   
Bistra Hiša - Smart House
Martjanci 36, SI-9221 Martjanci
   
Tel.: +386 (0)2 538 16 64
Fax: +386 (0)2 538 13 55
   
 
 
Predstavitev Zavoda BISTRA HIŠA
Izkušnje - Reference
BISTRA HIŠA - Projekti
Pošljite sporočilo
 

  PREDSTAVITEV
   
 

Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci – Smart House. Institution for research and sustainable development Martjanci je relativno mlad zavod, katerega glavni namen je opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področjih:

  • gospodarskega in duhovnega razvoja ljudi ter krepitve njihove blaginje,
  • trajnostne rabe razpoložljivih virov,
  • integracije in povezovanja strokovnjakov ter institucij z različnih razvojnih, znanstvenih in izobraževalnih področij ter
  • razvoja in podpore razvojno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov, razvoja podeželja, ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter zagotavljanja razvoja in trajnosti človeških, naravnih, energetskih, informacijskih, kulturnih in drugih virov.

Dejavnosti opravlja predvsem na področju Pomurja, vendar posega tudi širše – v mednarodni prostor, predvsem sosednjih držav.

Zavod Bistra hiša – Smart House Martjanci je neprofitna in nevladna organizacija s sedežem v Martjancih, kjer je za svoje potrebe in za potrebe organizacij in institucij s podobnim poslanstvom in dejavnostmi odkupila stavbo bivše šole, in jo trajnostno ter ob upoštevanju visokih kulturno zgodovinskih kriterijev obnavila.

Ta poslovna zgradba je v marsičem zgled za druge investitorje. Tako glede učinkovite rabe virov, kot glede tehnološke opremljenosti, upoštevanja kulturno zgodovinskih obnovitvenih kriterijev, uporabi tradicionalnih materialov…

V Bistri hiši je na ogled brezplačna stalna razstava sistemov obnovljivih virov energije s shematskih prikazom njihovega delovanja. Vabimo širšo javnost, da nas obiščete in si razstavo ogledate!

Več v priponki…

V kratkem pa bo na ogled tudi demonstracija mikro sistemov ogrevanja, hlajenja, zračenja in razsvetljave prostorov, ki zagotavljajo energetsko učinkovitost in s tem povezano varčevanje z energijo. Ob tem bodo v sklopu t.i. »pametne energetske hiše« predstavljeni tudi sodobni naravni materiali kot so ploščice iz trstike in ilovnati ometi za izolacijo ovoja stavbe, lesne vlaknenke, celuloza, slama ter drugi naravni izolacijski materiali. Tovrstno razstavo bo Bistra hiša pripravila v slopu projekta NIMSEC.

Več v priponki…