Bistra hiša - Smart House

Opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti

Naši projekti

Bistra hiša je prvi pilotni primer obnove starega objekta stavbne dediščine z upoštevanjem spomeniške zaščite, energetske učinkovitosti pri obnovi z uporabo naravnih surovih materialov za izolacijo (vključujoč pasivno podstrešje) in vgradnjo OVE naprav in sistemov.

LAS Goričko

Bistra hiša je vodilni partner za LAS Goričko 2020 v programskem obdobju 2014 – 2020. Organom LAS nudi prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje. Izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS.

VODENJE LAS

Spoznajte Lokalno akcijsko skupino GORIČKO

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, gospodarski in tretji sektor). 

PROJEKTI SODELOVANJA LAS

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalnih akcijskih skupin

Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks ter pri pospeševanju uspešnih projektnih zamisli.

Raziskovanje pobud za mlade v regiji Tartu (Estonija)

Raziskovanje pobud za mlade v regiji Tartu (Estonija)

Mesto Tartu v Estoniji je 12. in 13. junija 2024  gostilo zanimiv študijski obisk za partnerje projekta RuralYouthFuture in njihove deležnike, na katerem so se seznanili z vplivnimi zgodbami estonskih mladinskih pobud. Med obiskom so udeleženci spoznavali navdihujoče...

Tretje srečanje RYF deležnikov – primeri dobrih praks

Tretje srečanje RYF deležnikov – primeri dobrih praks

Na 3. srečanju deležnikov projekta RURALYOUTHFUTURE so se zbrali mladi podjetniki in potencialni podjetniki, katerim smo predstavili projekt, ki poteka od 1. marca 2023 do 28. februarja 2027. Projekt, katerega cilj je izboljšanje učinkovitosti politik zaposlovanja...

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2024

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2024

V času od 10. maja do 16. junija potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2024. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga...

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Deležniška skupina, ki je sestavljena za namene izboljševanja politike Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko, se je ponovno sestala v sklopu projekta RuralYouthFuture. V petek, 27. oktobra 2023 je bila prav tako sklicana seja upravnega odbora, kateri člani so tudi...

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Od 3. do 4. oktobra 2023 je Univerza v Latviji gostila zanimiv študijski obisk za partnerje RuralYouthFuture in njihove deležnike, katerim so predstavili vplivne zgodbe latvijskih pobud za razvoj in aktivacijo mladih. Med študijskim obiskom so imeli udeleženci...

Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2023 – 2027

Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2023 – 2027

Na območju LAS Goričko smo pričeli s pripravo Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2023 - 2027, ki je podlaga za izvajanje pristopa LEADER / CLLD do leta 2027. Vabimo vas k sodelovanju pri izpolnjevanju SPLETNEGA VPRAŠALNIKA. Vsak posameznik, društvo ali druga...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razvoj podeželja - Evropska komisija