Deležniška skupina, ki je sestavljena za namene izboljševanja politike Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko, se je ponovno sestala v sklopu projekta RuralYouthFuture. V petek, 27. oktobra 2023 je bila prav tako sklicana seja upravnega odbora, kateri člani so tudi v deležniški skupini.

Deležnikom smo predstavili dve zanimivi latvijski praksi vključevanja mladih na podeželju v podjetništvo. To sta: ”Go Remote in ‘Countryside will be!’

Na podlagi seznanitve so deležniki komentirali naslednje:
– Primeri praks so zanimivi in bi jih kot nek splošen ukrep lahko izvedli tudi na našem teritoriju, saj gre za evidentirano pomanjkanje podjetniških veščin med mladimi na podeželju;
– predstavnik vodilnega partnerjas LAS GORIČKO predlaga tudi upravljavske spremembe politike za podporo mladim na podeželju;
– Potrebno je spodbujati vzpostavitev mladinskih organizacij, mentoriranje mladih (ter princip vajeništva, medgeneracijsko sodelovanje), izboljšanje srednje šolstva za podporo pri ohranjanju starih obrti in praktičnih znanj v kmetijstvu, vzpostavitev zaposlitvenega centra za mlade ter raziskovalnega centra, ki spodbuja start-up.

drugi STH sestanek