Upravljanje Lokalno akcijske skupine »LAS Goričko 2020« v programskem obdobju 2014 – 2020

LAS Goričko 2020

Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci je vodilni partner za LAS Goričko 2020 v programskem obdobju 2014 – 2020. Vodilni partner je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS. Organom LAS nudi prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje. Izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS.

Operacije sodelovanja LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razvoj podeželja - Evropska komisija