O nas

Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci – Smart House. Institution for research and sustainable development Martjanci je relativno mlad zavod, katerega glavni namen je opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področjih:

  • gospodarskega in duhovnega razvoja ljudi ter krepitve njihove blaginje,
  • trajnostne rabe razpoložljivih virov,
  • integracije in povezovanja strokovnjakov ter institucij z različnih razvojnih, znanstvenih in izobraževalnih področij ter
  • razvoja in podpore razvojno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov, razvoja podeželja, ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter zagotavljanja razvoja in trajnosti človeških, naravnih, energetskih, informacijskih, kulturnih in drugih virov.

Dejavnosti opravlja predvsem na področju Pomurja, vendar posega tudi širše – v mednarodni prostor, predvsem sosednjih držav.

Zavod Bistra hiša – Smart House Martjanci je neprofitna in nevladna organizacija s sedežem v Martjancih, kjer je za svoje potrebe in za potrebe organizacij in institucij s podobnim poslanstvom in dejavnostmi odkupila stavbo bivše šole, in jo trajnostno ter ob upoštevanju visokih kulturno zgodovinskih kriterijev obnavila.

Ta poslovna zgradba je v marsičem zgled za druge investitorje. Tako glede učinkovite rabe virov, kot glede tehnološke opremljenosti, upoštevanja kulturno zgodovinskih obnovitvenih kriterijev, uporabi tradicionalnih materialov.