VODILNI PARTNER:

LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Posavje:

 • Center za potjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
 • Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
 • Kmetija Repovž, Jože Repovž, Šentjanž 14, 8297 Šentjanž
 • Kmetija Omerzu, Manca Omerzu nos. dop. dej. na kmetiji (nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji), Dečno selo 15, 8253 Artiče
 • Evrosad d.o.o. Krško, Cesta 4. julija 134, 8270 Krško
 • Debeluh d.o.o., Trg izgnancev 7, 8250 Brežice

 

PROJEKTNI PARTNER 1:

LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Vipavska dolina:

 • Kristjan Vidmar, Kovk 19a, 5273 Col
 • OKUSI, gostinstvo in turizem, d.o.o., Poslovna enota, Zemono 7, 5271 Vipava

 

PROJEKTNI PARTNER 2:

LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Gorenjska košarica:

 • Kmetija Vegerila, Cesta na Lipce 12, 4248 Lesce
 • Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 9248 Lesce
 • Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica

 

PROJEKTNI PARTNER 3:

LAS Goričko, Martjanci 36, 9221 Martjanci

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Goričko:

 • Pribinovina d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci
 • Kodila d.o.o., Markišavci 44, 9000 Murska Sobota
 • Tanja Pintarič s.p., PE Gostilna Rajh, Soboška ulica 32, Bakovci, 9000 Murska Sobota

 

PROJEKTNI PARTNER 4:

LAG Južna Istra, 1 Maja 1/A, 52215 Vodnjan – Dignano


NAMEN OPERACIJE:

S projektom »EKO OKUSI Slovenije« se bo uresničevala evropska strategija »Od vil do vilic«. Ključni partnerji operacije so ekološki kmetje (pridelovalci in predelovalci), ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharji – “chefi”  in  eko trgovinami. Sodelovanje naštetih bo namenjeno krajšanju dobavnih verig, večji pridelavi in prodaji varne hrane, boljši promociji lokalnih ekoloških surovin in vključevanju le-teh v vrhunsko kulinariko. Na ta način bo nadgrajena edinstvena gastronomska ponudba Slovenije, uresničena pa bo tudi najboljša praksa povezovanja kmetijstva s turizmom Partnerji načrtujemo tudi izvedbo več kulinaričnih dogodkov, delavnic na ekoloških kmetijah in delavnic kuhanja z vrhunskimi chefi za mlade ter manjših investicij, s katerimi bo poskrbljeno predvsem za tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij. Sodelovanje s tujim partnerjem LAG Južna Istra bo namenjeno promociji izbrane ponudbe ter izmenjavi in ogledu dobrih praks. Z operacijo bomo povečali prepoznavnost ekoloških kmetij in zanimanje za slovenske kulinarične jedi iz ekoloških surovin in na ta način nadgradili gastronomsko ponudno v Sloveniji, ki omogoča nepozabna doživetja.


CILJI OPERACIJE:

 • povečati potrošnjo lokalnik ekoloških surovin, dvigniti njihovo dodano vrednost in razviti vrhunske kulinarične jedi iz ekoloških surovin, ki omogočajo povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju ekološkega kmetovanja, vrhunske kulinarike, turističnih ponudnikov in gastronomskega turizma,
 • podpreti obstoječe lokalne ekološke kmetije in vrhunske kuharje, katere je Covid situacija tudi najbolj prizadela in s tehnološkimi nadgradnjami povečati dodano vrednost izdelkom ter tako izboljšati ekonomski položaj in potencial zaposlovanja ter podjetništva s ciljem ustvarjanja novih zelenih delovnih mest,
 • skrajšati dobavne verige, povečati atraktivnost ekološkega kmetovanja,
 • vključiti mlade k ogledu ekoloških kmetij in pri svoranju novih kulinaričnih krožnikov ter na ta način omogočiti prenos znanja in kompetenc ter spodbuditi mlade, da se odločajo za poklic kmeta ali kuharja,
 • razviti skupno ponudbo Eko okusov Slovenije, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti slovenskih jedi iz ekoloških surovin, kulinaričnih dogodkov posameznih območij ter promociji Okusov Slovenije.


KLJUČNI REZULTATI:

 • analiza ekološke pridelave in predelave,
 • izbor ekoloških surovin za razvoj sezonskih ekoloških krožnikov s strani vrhunskih kuharjev,
 • tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij za povečanje proizvodnje ekoloških surovin, izvedbe izobraževanja, dogodkov,
 • ureditev eko kotičkov za prodajo ekoloških surovin, izvedbe izobraževanja, dogodkov,
 • umestitev digitalnih točk za potrebe predstavitve ekoloških kmetij, surovin in razvitih kulinaričnih jedi,
 • ogledi in prenosi dobrih praks med sodelujočimi območji LAS.


TRAJANJE OPERACIJE:
Izvedba projekta bo trajala 14 mesecev, z začetkom oktobra 2022 in predvidenim zaključkom spomladi 2024.