ESINERGY

Opolnomočenje deležnikov pri izvajanju Direktive o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov v okviru hranilnikov energije in stabilnosti energetskih omrežij

 

Začetek: 01/01/2024

Konec: 30/06/2026

Total Budget v €: 2.508.094,99

Interreg Budget v €: 2.006.475,99

Programe: Danube Region Programme

Programska prioriteta: A greener, low-carbon Danube Region

Programski Specifični cilj 2.1: Podpira ozelenitvi energetskih in prometnih sektorjev v Podonavju s krepitvijo integracije obnovljivih virov energije

Organizacija vodilnega partnerja: Lokalna energetska agencija za Pomurje (Slovenija)

 

Projekt ESINERGY želi rešiti enega ključnih problemov sodobne energetske tehnologije, to je obvladovanje neravnovesja med proizvedeno močjo in obremenitvijo v električnem omrežju, ki ni ustrezno za prihajajoče potrebe, kot so naraščajoča poraba, povpraševanje po energiji itd.

Projekt bo uvedel pilotne pristope za zmanjševanje koničnih obremenitev neposredno v električnih omrežjih, tako da bodo proizvajalci lahko uporabljali energijo za lastne namene (toplotne črpalke, hranilniki energije, polnilne postaje, energetske skupnosti, ki znajo precej dobro uravnotežiti razlike med proizvodnjo in povpraševanjem) in podpirajo samooskrbo. Nato se bo politično načrtovanje, ki se nanaša na konične obremenitve, izboljšalo s transnacionalno strategijo, da bi se ukrepi lahko ponovili tudi na drugih področjih.

 

Projektni Specifični Cilji:

 1. Zmanjšanje koničnih obremenitev s pilotnimi ukrepi

Posebni cilj je narediti regije bolj zelene in energetsko neodvisne z uvedbo pilotnih akcijskih ukrepov, ki temeljijo na različnih pristopih za zmanjšanje dovoda energije v električno omrežje, zmanjšati konične obremenitve proizvajalcev energije in povečati učinkovitost njihovih PV sistemov, ter doseči energetsko neodvisnost na podlagi več vključenih pilotov iz različnih sektorjev, ki uporabljajo obnovljive vire energije.

 1. Transnacionalna strategija za zmanjšanje koničnih obremenitev in pravilna implementacija Direktive

Razvoj skupne strategije in akcijskega načrta (Master plan) za boljše upravljanje in izvajanje pristopov za zmanjšanje energetskih dovodov in pravilno izvajanje Direktive na podlagi pilotnih ukrepov.

 1. Prenos rezultatov in dejavnosti podpore politiki

Izboljšanje nacionalnega, regionalnega in lokalnega energetskega načrtovanja za okrepljeno upravljanje s sprejetjem strategije in akcijskega načrta ob prenosu rešitev na nova področja. Poleg tega je cilj na podlagi izvedenih in preizkušenih pilotnih aktivnosti predlagati rešitve, ki jih bodo deležniki in ciljne skupine lahko sprejeli in ponovili v svojih okoljih.

 

Projektni outputi:

1.1. Sodelujoče institucije, ki podpirajo zmanjšanje koničnih obremenitev

1.2. Pilotni pristopi za optimizacijo koničnih obremenitev in povečanje energetske neodvisnosti

2.1. Transnacionalni glavni načrt za zmanjševanje koničnih obremenitev v električnih omrežjih

3.1. Kratka postavitev rešitve za boljše upravljanje in optimizacijo koničnih obremenitev ter ustrezno izvajanje direktive.

 

Projektni Partnerji:

 1. Local energy agency Pomurje, Slovenia
 2. Smart house, institution for research and sustainable development Martjanci, Slovenia
 3. Medjimurje Energy Agency Ltd., Croatia
 4. Medjimurje County, Croatia
 5. Energy and Innovation Centre of Weiz, Austria
 6. B.A.U.M. Consult GmbH, Germany
 7. Electricity Company Hindelang, Germany
 8. IMRO-DDKK Nonprofit Ltd., Hungary
 9. Zala County Self-Government, Hungary
 10. Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
 11. Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Bulgaria
 12. Romanian Association for Technology Transfer and Innovation, Romania
 13. RARIS – Regional Development Agency Eastern Serbia, Serbia
 14. Sarajevo economic regional development agency, Bosnia and Herzegovina
 15. Environmental Protection Fund of Montenegro, Montenegro
 16. Association “Energy Efficient Cities of Ukraine”, Ukraine.

 

Explore Goričko

Explore Goričko

Vodilni partner operacije: BISTRA HIŠA, ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ MARTJANCI - SMART HOUSE, INSTITUTION FOR RESEARCH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MARTJANCI   Partner pri operaciji: Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja  ...

RuralYouthFuture

RuralYouthFuture

Bistra hiša – Smart house sodeluje v projektu Interreg Europe RuralYouthFuture. Projekt je namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti za mlade na podeželju in podpiranju trajnostnega razvoja podeželja.   Kriza COVID19 je močno vplivala na življenja mladih....

Raziskovanje pobud za mlade v regiji Tartu (Estonija)

Raziskovanje pobud za mlade v regiji Tartu (Estonija)

Mesto Tartu v Estoniji je 12. in 13. junija 2024  gostilo zanimiv študijski obisk za partnerje projekta RuralYouthFuture in njihove deležnike, na katerem so se seznanili z vplivnimi zgodbami estonskih mladinskih pobud. Med obiskom so udeleženci spoznavali navdihujoče...

Tretje srečanje RYF deležnikov – primeri dobrih praks

Tretje srečanje RYF deležnikov – primeri dobrih praks

Na 3. srečanju deležnikov projekta RURALYOUTHFUTURE so se zbrali mladi podjetniki in potencialni podjetniki, katerim smo predstavili projekt, ki poteka od 1. marca 2023 do 28. februarja 2027. Projekt, katerega cilj je izboljšanje učinkovitosti politik zaposlovanja...

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Deležniška skupina, ki je sestavljena za namene izboljševanja politike Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko, se je ponovno sestala v sklopu projekta RuralYouthFuture. V petek, 27. oktobra 2023 je bila prav tako sklicana seja upravnega odbora, kateri člani so tudi...

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Od 3. do 4. oktobra 2023 je Univerza v Latviji gostila zanimiv študijski obisk za partnerje RuralYouthFuture in njihove deležnike, katerim so predstavili vplivne zgodbe latvijskih pobud za razvoj in aktivacijo mladih. Med študijskim obiskom so imeli udeleženci...