Projekti

ESINERGY

ESINERGY

Opolnomočenje deležnikov pri izvajanju Direktive o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov v okviru hranilnikov energije in stabilnosti energetskih omrežij   Začetek: 01/01/2024 Konec: 30/06/2026 Total Budget v €: 2.508.094,99 Interreg Budget v €:...

Explore Goričko

Explore Goričko

Vodilni partner operacije: BISTRA HIŠA, ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ MARTJANCI - SMART HOUSE, INSTITUTION FOR RESEARCH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MARTJANCI   Partner pri operaciji: Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja  ...

RuralYouthFuture

RuralYouthFuture

Bistra hiša – Smart house sodeluje v projektu Interreg Europe RuralYouthFuture. Projekt je namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti za mlade na podeželju in podpiranju trajnostnega razvoja podeželja.   Kriza COVID19 je močno vplivala na življenja mladih....

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Deležniška skupina, ki je sestavljena za namene izboljševanja politike Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko, se je ponovno sestala v sklopu projekta RuralYouthFuture. V petek, 27. oktobra 2023 je bila prav tako sklicana seja upravnega odbora, kateri člani so tudi...

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Od 3. do 4. oktobra 2023 je Univerza v Latviji gostila zanimiv študijski obisk za partnerje RuralYouthFuture in njihove deležnike, katerim so predstavili vplivne zgodbe latvijskih pobud za razvoj in aktivacijo mladih. Med študijskim obiskom so imeli udeleženci...