Opolnomočenje deležnikov pri izvajanju Direktive o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov v okviru hranilnikov energije in stabilnosti energetskih omrežij   Začetek: 01/01/2024 Konec: 30/06/2026 Total Budget v €: 2.508.094,99 Interreg Budget v €:...