Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Deležniška skupina, ki je sestavljena za namene izboljševanja politike Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko, se je ponovno sestala v sklopu projekta RuralYouthFuture. V petek, 27. oktobra 2023 je bila prav tako sklicana seja upravnega odbora, kateri člani so tudi...

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Od 3. do 4. oktobra 2023 je Univerza v Latviji gostila zanimiv študijski obisk za partnerje RuralYouthFuture in njihove deležnike, katerim so predstavili vplivne zgodbe latvijskih pobud za razvoj in aktivacijo mladih. Med študijskim obiskom so imeli udeleženci...

Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2023 – 2027

Na območju LAS Goričko smo pričeli s pripravo Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2023 - 2027, ki je podlaga za izvajanje pristopa LEADER / CLLD do leta 2027. Vabimo vas k sodelovanju pri izpolnjevanju SPLETNEGA VPRAŠALNIKA. Vsak posameznik, društvo ali druga...