Prvo srečanje deležnikov – kako vključevati podeželsko mladino v podjetništvo?

V sredo, 24. maja 2023, sta Bistra hiša in Lokalna akcijska skupina Goričko predstavili svoje aktivnosti in pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS GORIČKO v okviru projekta INTERREG EUROPE RURALYOUTHFUTURE. Predstavili smo izzive pri spodbujanju podjetništva in inovativnih partnerstev ter razvoju, trženju lokalnih potencialov in vključevanju mladih ter pozornost namenili prepoznavanju potreb, iskanju rešitev, izpostavili smo prednosti, izzive in priložnosti območja v novem programskem obdobju 2023 – 2027.
Na naš dogodek so se odzvali različni deležniki, ki so posredovali informacije, ki bodo pomagale opredeliti razvojno pot območja LAS Goričko v skladu z njihovimi potrebami, pričakovanji in načrti.

1. STH sestanek