Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2023 – 2027

Na območju LAS Goričko smo pričeli s pripravo Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2023 – 2027, ki je podlaga za izvajanje pristopa LEADER / CLLD do leta 2027.

Vabimo vas k sodelovanju pri izpolnjevanju SPLETNEGA VPRAŠALNIKA.

Vsak posameznik, društvo ali druga nevladna organizacija, podjetje, javne institucije ali druge interesne skupine imajo lahko svoj pogled na nadaljni razvoj, kar lahko pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Tako vas vabimo, da sodelujete pri prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti območja.

Vaše podane informacije bodo pomagale opredeliti razvojno pot območja LAS Goričko v skladu z vašimi potrebami, pričakovanji in načrti.

 

 

Sodelujte pri razvoju Goričkega območjaDelavnice LAS Goričko