Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci je vodilni partner za LAS Goričko 2020 v programskem obdobju 2014 – 2020.