RuralYouthFuture

Bistra hiša – Smart house sodeluje v projektu Interreg Europe RuralYouthFuture. Projekt je namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti za mlade na podeželju in podpiranju trajnostnega razvoja podeželja.

 

Kriza COVID19 je močno vplivala na življenja mladih. Povečanje stopnje brezposelnosti od leta 2020 je bilo pri mladih izrazitejše kot pri drugih starostnih skupinah.

Poleg tega je pandemija odprla tudi številne izzive, kot so nove oblike dela, ki temeljijo na digitalnih orodjih, kar ustvarja vse večje povpraševanje po novem naboru veščin in kompetenc.

Ta novi scenarij predstavlja velik izziv na vse bolj prazne in starajoče se podeželska območja, kjer so mladi prikrajšani glede poklicnega usposabljanja, digitalnih znanj in zaposlitvenih možnosti.

Cilj projekta RuralYouthFuture je izboljšati učinkovitost politik zaposlovanja mladih za trajnostni razvoj podeželja. Obravnavanih bo šest političnih instrumentov na občinski, regionalni in nacionalni ravni, da bi se soočili s skupnim izzivom: odzivom na potrebe mladih na njihovih podeželskih ozemljih z zmanjšanjem neenakosti z vrstniki v mestih ter bojem proti staranju in naraščajočemu odseljevanju. Z medregionalnimi dejavnostmi izmenjave izkušenj se bodo predstavili različni pristopi za razvoj skupnih rešitev.

Partnerstvo, ki ga sestavljajo javni organi, javne organizacije in neprofitne organizacije iz 7 držav (ES, BG, SI, LV, PT, EE in BE), predstavlja široko paleto izkušenj in kompetenc. Iskali bodo ustrezne in trajnostne rešitve za znižanje stopnje brezposelnosti mladih in spodbujanje dostopa do nastajajočih priložnosti, pri čemer bodo upoštevali predvsem digitalna znanja in nove oblike dela, ki so posledica pandemije. To bo ključni element za aktiviranje razvoja podeželja ter zadrževanje in privabljanje mlade in kvalificirane delovne sile na podeželje.

Načrtovane dejavnosti izmenjave znanja in izkušenj bodo tudi okrepile zmogljivosti političnih skupin, povezanih s politikami in pobudami zaposlovanja mladih, ki podpirajo mlade, ki živijo na podeželju, da ostanejo na svojih ozemljih, pri čemer se izogibajo neenakostim in begu možganov, z več zaposlitvenimi možnostmi in boljšimi delovnimi pogoji.

Projektni partnerji so:

– Fundacija Galicia Europe, Generalni direktorat za mlade, sodelovanje in prostovoljstvo (Španija) – vodilni partner projekta,

– Združenje Center za trajnost in gospodarsko rast in Občina Peshtera (Bolgarija),

– Bistra hiša, ustanova za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci (Slovenija),

– Univerza v Latviji (Latvija),

– Združenje občin okraja Tartu (Estonija),

– Portugalski inštitut za šport in mladino (Portugalska),

– Politični center KMOP ASBL (Belgija).

 

Za dosego svojih ciljev bo projekt obravnaval naslednje politične instrumente: Operativni program ESF+ Galicija 2021–2027 v Španiji, celostni razvojni načrt 2021–2027 občine Peshtera (IDP) v Bolgariji, Strategijo lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Goričko 2020 za programsko obdobje 2021-2027, v Sloveniji, Smernice za otroke, mlade in družine 2021-2027, v Latviji, Nacionalni načrt za mlade, na Portugalskem, in Tartu Strategija razvoja županije 2040, v Estoniji.

Obdobje projekta: 1.03.2023 – 1.03.2027

Financirano iz strani Evropske Unije.

Sledite nas na:

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Drugo srečanje deležnikov – primeri dobrih praks

Deležniška skupina, ki je sestavljena za namene izboljševanja politike Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko, se je ponovno sestala v sklopu projekta RuralYouthFuture. V petek, 27. oktobra 2023 je bila prav tako sklicana seja upravnega odbora, kateri člani so tudi...

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Študijski obisk v Rigi (Latvija)

Od 3. do 4. oktobra 2023 je Univerza v Latviji gostila zanimiv študijski obisk za partnerje RuralYouthFuture in njihove deležnike, katerim so predstavili vplivne zgodbe latvijskih pobud za razvoj in aktivacijo mladih. Med študijskim obiskom so imeli udeleženci...